Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Държавност, развитие , справедливост. Въвеждане на електронно правителство, дигитална България. Анализ и доклад за напредъка на изпълнение на дейностите по националната програма ”Цифрова България 2015” и тяхното актуализиране и допълване

Голям размер

 

 

Анализ и доклад за напредъка в изпълнението на дейностите по Национална програма „Цифрова България 2015” и тяхното актуализиране, допълване и основни тенденции в процеса на развитието й с хоризонт 2020 г. към декември 2013 г.

Национална програма "Цифрова България" 

Изпълнение на задачите по ЦПЕ на ниво ЕК и България към декември 2013 г.

България @ 2015 План за действие-актуализация към декември 2013 г. 

Ключови индикатори за изпълнение на ЦПЕ- таблица за измерване на напредъка

Основни резултати от изследването за използване на Информационно-комуникационните технологии от домакинствата, лицата и предприятията за 2013 г.

Анализ на напредъка в изпълнението на ЦПЕ към юни 2013 г. 

 

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed