Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Напредък в изпълнението на Национална програма Цифрова България към юни 2014 г.

Голям размер

Отчетни документи:

 

1. Отчет за напредъка и сравнителен анализ на Национална програма Цифрова България и Цифрова програма за Европа;

 

2.  Приложение 1 - Преглед на изпълнението на 133 задачи от Цифровата програма за Европа, на ниво Европейска комисия. От тях 85 задачи са приключени, 40 са в процес на изпълнение, а 8 задачи закъсняват;

 

3. Приложение 2 - План със задачи на национално ниво- Преглед на изпълнението на 97 задачи. 32 задачи са изпълнени, 10 имат срок постоянен срок за изпълнение, по 2 задачи работата ще продължи и след 2015 г. останалите задачи имат срок за изпълнение 2015 г.;

 

4. Пътна карта

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed