Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Кръгла маса по въпросите на защитата на децата в интернет пространството, 18 май 2015 г. 18.05.2015

Програма "Безопасен интернет" (8.82 MB)

Българска линия за онлайн безопасност (82.49 KB)

Децата във века на информацията (2.93 MB)

Безопасност на децата в интернет - инициативи на ГД БОП (6.85 MB)

Интернет като ресурс на знания и полезна информация (1.68 MB)

Децата безопасно в интернет - Кампания на фондация БГ сайт (5.58 MB)

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Новини

Ученици от Павликени, Казанлък и Попица получиха награди за най-добри есета в конкурс на МТИТС

150-години от основаване на Международния съюз по далекосъобщения

Kонкурс на МТИТС за детска рисунка „Технологиите, които ме свързват със света"
Конкурс за ученическо есе на тема „Какво ми дава и какво ми взема Интернет“

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed