Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Покупка на малък кораб за специализирани измервания 22.08.2016

Съвместно възлагане с Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”.

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Трайчо Дамянлиев.docx (12.85 KB) Удостоверение за време

Доклад.pdf (1.4 MB) Удостоверение за време

Елена Борисова.docx (12.68 KB) Удостоверение за време

Доклад.pdf (118.23 KB) Удостоверение за време

Offer Fast Survey-boat 7.50 & 8.50.pdf (219.58 KB) Удостоверение за време

 

Електронна кореспонденция.docx (15.74 KB) Удостоверение за време

Приложения към електронна кореспонденция:

Нивелир.pdf (105.73 KB) Удостоверение за време

Ехолот.pdf (1.8 MB) Удостоверение за време

Далекомер.pdf (1.54 MB) Удостоверение за време

ГНСС система (базов приемник).pdf (191.31 KB) Удостоверение за време

ГНСС система (подвижен приемник).pdf (257.91 KB) Удостоверение за време

 

Профил на купувача
Процедури
Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Пазарни консултации
Становища на АОП
Търгове
Структури към МТИТС

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed