Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Таблица с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предложения и мнения по проекто-документацията по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път” 02.08.2011
Голям размер

 

В настоящата таблица са отразени предложения за допълнение и изменение на проекта на тръжната документация по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път“, коментари и забележки.

 

 

Таблица с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предложения и мнения по проекто-документацията по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”  (765.58 KB)

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed