Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Съвет за електронно управление

Председател

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика, държавна администрация и министър на вътрешните работи

Секретар

Валери Борисов – заместник – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Членове

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика

Владислав Горанов, министър на финансите

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Петър Иванов, представител на Бизнес съвета към Съвета за електронно управление

Петко Карамочев, представител на Бизнес съвета към Съвета за електронно управление

Стамен Кочков, представител на Бизнес съвета към Съвета за електронно управление

 

Акт за създаване

Постановление № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет (321.43 KB)

Постановление № 400 на Министерския съвет от 11 декември 2014 г. за изменение и допълнение  на Постановление № 268 от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет (113.35 KB)

Заповед за определяне на поименния състав на Съвета за електронно управление (333.75 KB)

Заповед за определяне на поименния състав, дейностите и организацията на Бизнес съвета за електронно управление (763.94 KB)

 

Заседания

Заседание от 28.01.2015 г.

Дневен ред

Материали

Протокол с решения на Съвета (287.94 KB)

Заседание от 01.04.2015 г.

Дневен ред (13.77 KB)

Материали (2.72 MB)

Протокол с решения на Съвета (641.12 KB)

Заседание  от 12.11.2015 г.

Дневен ред (13.34 KB)

Материали(9.2 MB)

Протокол с решения на Съвета (801.24 KB)

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed