Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Инструкции

Инструкция № 1 от 11 юни 2009 г. за институционална идентичност на администрациите

Инструкция № 2 от 21 юли 2009 г. за наименованията на домейните и поддомейните, използвани от администрациите

Инструкция № 4 от 21 юли 2009 г. за изискванията към дизайна на интернет страниците на администрациите

Инструкция № Ин-1 от 21.01.2010 г. за критериите и правилата за прилагането им при вписвания в регистрите на информационните обекти и електронните услуги (189.19 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Подзаконови актове

Наредби

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed