Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Лица, оправомощени да извършват проверки за съответствие на системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн към техническите изисквания, описани в Регламент за изпълнение

1. Абеатус ЕООД
Контакт:
Тел. +359 888 707 160
e-mail: ldimov@consultant.bg

2. Лирекс БС ЕООД
Контакт:
Тел. +359 2/9 691 691
e-mail: office@lirex.bg

3. Джи Си Ес България ООД
Контакт:
Тел. +359 988 06 42
e-mail: abadjiev@eurobulholding.bg

4. Лирекс БГ ООД
Контакт:
Тел. +359 2/9 691 691
e-mail: office@lirex.bg
 
5. Теза ЕООД
Контакт:
Тел. +359 2/9 691 598
e-mail: office@teza.bg

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed