Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Създаване на унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност

Методика за приложение на Единните държавни изисквания за изграждане, сертифициране и поддържане на нивото на сигурност на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация в съответствие със система от унифицирани държавни изисквания и изискванията на БДС ISO/IEC 27001:2005  (776.32 KB)

Единни държавни изисквания към изграждането и сертифицирането на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация в съответствие с изискванията на БДС ISO/IEC 27001:2005 (1.31 MB)

Указания и процедури за приложение на Методиката за приложение на Единните държавни изисквания за изграждане, сертифициране и поддържане на нивото на сигурност на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация (1.07 MB)

Доклад с приложения за Световния опит и добрите практики при разработването и въвеждането на системи от единни изисквания към изграждането и сертифицирането на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация в съответствие с изискванията на БДС ISO/IEC 27001:2005 (1.19 MB)

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed