Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Генерална дирекция “Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” популяризира чрез клипове, ИКТ за Обществените предизвикателства в Програма “Хоризонт 2020”

 

Генерална дирекция на ЕК “Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” ще издаде серия от клипове на теми, свързани с ИКТ за Обществените (социални) предизвикателства в Програма “Хоризонт 2020”. Първите два клипа вече са достъпни.

В първото видео Пол Тимър – директор на дирекция “Устойчиво и сигурно общество” към Генерална дирекция “Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” представя темите и инициативите, свързани с ИКТ за Социалните предизвикателства , за които може да се кандидатства с предложения за проекти в конкурсите на Програмата. Клипът може да видите на адрес: http://www.youtube.com/watch?v=jbMkmGMqbJk

Второто видео е за насърчаване на ИКТ иновациите в публичния сектор (обществени услуги, открито управление, неприкосновеност на личния живот, електронно участие, ангажираност на младите хора, модернизиране на публичните администрации, облак за обществени услуги, мобилно електронно управление и т.н.). Темите са представени от г-жа Метхилд Роен, началник на отдел “Обществени услуги”. Видеото може да видите на адрес: http://www.youtube.com/watch?v=XScyBiyo6XE

МТИТС ще Ви информира, когато останалите клипове по темите: е-Здравеопазване, Активно и здравословно остаряване, Интелигентни градове и Ефективност на ресурсите, бъдат достъпни.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed