Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Обществени Консултации
EU.jpg
Обществена консултация за нуждите от скорост и качество на интернет след 2020 г.
На 11 септември 2015 г. Европейската комисия стартира обществена консултация относно нуждите от скорост и качество на интернет след 2020 г., в контекста на Стратегията за цифров единен пазар... ...
1_european_commission1.jpg
Обществени консултации на Европейската комисия
Европейската комисия (ЕК) публикува обществени консултации, в контекста на СТРАТЕГИЯТА ЗА ЦИФРОВ ЕДИНЕН ПАЗАР ЗА ЕВРОПА, както следва: 1. ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО СТАНДАРТИТЕ В ЦИФРОВИЯ... ...
EU.jpg
Отворените данни и Стратегията за цифров единен пазар
  Обществена консултация/обсъждане на ЕК, ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии , Информационно  общество РЕГУЛАТОРНА СРЕДА ЗА ПЛАТФОРМИТЕ, ОНЛАЙН ПОСРЕДНИЦИТЕ, ДАННИТЕ И КОМПЮТЪРНИТЕ... ...
Информационни технологии
Актуално в ИТ
Политики
• Документи на Европейския съюз
• Информационно общество
• Политика в областта на широколентовия достъп
• Отворени данни
• Интернет управление
• Съвет на Европа
Програми на ЕО
• Хоризонт 2020
• Механизъм за свързване на Европа
• 7-ма рамкова програма
• Програма "Подкрепа за ИКТ политики"
Обществени Консултации
Нормативни актове
• Закони
• Наредби
• Проекти
Платформа за ИКТ стандарти
Архив

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed