Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
„Ден на кандидатите 2014” по програма „ИКТ” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

Голям размер

На  9 и 10 октомври 2014 г. във Флоренция, Италия, ще се проведе „Ден на кандидатите” по програма ИКТ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. „Денят на кандидатите” се организира от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” на Европейската комисия, в сътрудничество с Италианското председателство, Регион Тоскана, Община Флоренция и Университета във Флоренция. Събитието има за цел да популяризира научните изследвания и иновациите в областта на информационните и комуникационните технологии и ще бъде фокусирано върху Работна програма 2015. „Денят на кандидатите” ще се проведе в Конгресен и изложбен център „Firenze Fiera”

Ще бъдат разгледани всички ИКТ компоненти в трите основни приоритета (стълба) на „Хоризонт 2020”: Отлични постижения в науката; Индустриално лидерство и  Социални предизвикателства. Подробна информация за темите, които ще бъдат разгледани може да намерите на https://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/ictpd14/topics.cfm

През двата дни ще бъде представена информация за това как да се подготви и да се подаде предложение за проект по темите от „Хоризонт 2020”. Планира се да се проведат дискусионни сесии, срещи „лице в лице” (двустранни срещи) и срещи за обмяна на идеи.  Събитието предлага изключителна възможност за търсене на партньори, за включване в консорциумите за участие в програмата.

В рамките на форума ще са изградени информационни щандове и места за провеждане на срещи в тематичните кътове на различните теми. Един от щандовете ще бъде на Европейската комисия. Предвиждат се и множество съпътстващи събития, както и работни срещи.

Очаква се събитието да бъде посетено от участници от академичните среди, държавното управление, бизнеса и представители на малките и средни предприятия от цяла Европа. Регистрацията за „Деня на кандидатите” е без такса за участие. Регистрация за събитието може да направите на адрес:  http://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/ictpd14/register.cfm

Повече информация за събитието може да се намери на: www.ec.europa.eu/ictproposersday

На сайта може да се подават презентации за участие в събитието, да се представят идейни проекти, да се търсят партньори и др.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed