Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Отворен конкурс по Програма „ИКТ“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

Голям размер

На 15 октомври 2014 г. беше отворен конкурсът по Работна програма 2015 г. на програма „ИКТ“ от  Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 14 април 2015 г. Бюджетът е 561 млн. евро.

Основните направления, по които могат да се подават предложения за проекти са:

 • Усъвършенствани изчислителни системи
 • Бъдещ интернет
 • Технологии за съдържание и управление на информацията
 • Роботика
 • Микро-, нано електроника и фотоника

Информацията за конкурса H2020-ICT-2015 може да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html


 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed