Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Експерти от МТИТС представиха възможностите за участие в конкурс 2 от програма „ИКТ“ в Рамковата програма „Хоризонт 2020”

Голям размер

Възможностите български организации и фирми да участват в програма „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, бяха представени в рамките на информационен ден, организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Събитието се състоя днес, 10 ноември 2014 г.,  в Представителството на Европейската комисия в България.

Представени бяха темите, които в момента са отворени за кандидатстване и могат да представляват интерес за българските участници. По конкурс 2 от програма „ИКТ“ в „Хоризонт 2020” (отворен на 15 октомври 2014 г.) може да се кандидатства до 14 април 2015 г., като бюджетът за всички участници е 561 млн. евро. Участниците могат да представят предложения по теми като Усъвършенствани изчислителни системи с много ниска консумация на мощност; Бъдещ интернет с акцент върху развитието на облачните изчисления и базираните на тях услуги; Индустриална и сервизна роботика с приложение в здравеопазването и транспорта, както Микро- и нано- електроника.

В рамките на информационния ден бяха представени резултатите от българското участие в първия конкурс по програма „ИКТ“ от „Хоризонт 2020. Той бе отворен от 11 декември 2013 г. до 23 април  2014 г. Бюджетът за всички участници е 658.5 млн. евро. В конкурса са подадени 63 проекта от 78 български участници. Одобрени за финансиране с 1.9 млн. евро са 6 проекта със 7 участника.

Презентации от информационния ден:

ICT - call_2 Totka Chernaeva

Finance_Eli Kaneva

BG_part_ Eli Kaneva

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed