Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Отворени конкурси по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Голям размер

Отворени са 4 конкурса по програма „Наука с и за обществото“ от програма „Хоризонт 2020“. Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 16 септември 2015 г. Конкурсите са:

 • H2020-SEAC-2015-1 „Повишаване на привлекателността на научното образование и научната кариера за младите хора”
 • H2020-GERI-2015 „Конкурс за промотиране на равенството между половете в научните изследвания и иновациите”
 • H2020-ISSI-2015 „Конкурс за интегриране на обществото в науката и иновациите”
 • H2020-GARRI-2015 „Конкурс за развитие на управление/ръководство за прогреса на отговорните научни изследвания и иновациите“

Презентация за конкурсите, правилата и възможностите за участие може да изтеглите оттук:

Подробна информация за конкурс H2020-SEAC-2015-1  може да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html

Подробна информация за конкурс H2020-GERI-2015 може да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html

Подробна информация за конкурс H2020-ISSI-2015 може да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html

Подробна информация за конкурс H2020-GARRI-2015 може да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html

 

За допълнителни въпроси относно участието в програма „Наука с и за обществото“ може да се обръщате към г-жа Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Информационни технологии“ и национално контактно лице по програма „Наука с и за обществото“ – тел. 9492315, e-mail:ekaneva@mtitc.government.bg.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed