Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Информационен ден по програма „Информационни и комуникационни технологии” и програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

Голям размер

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден, посветен на конкурсите за 2016 г. по програма „ИКТ“ и по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, който ще се проведе на 4 ноември  2015 г. (сряда) от 10:00 часа в Представителството на Европейската комисия в България, на ул. “Г.С. Раковски” № 124.

За участие в информационния ден моля да се регистрирате тук

Програмата на събитието включва представяне на конкурсите за 2016 г. по програма „ИКТ” в приоритет „Индустриално лидерство” и по програма „Наука с и за обществото“, формите на финансиране и основните правила за участие в „Хоризонт 2020”.

На 20.10.2015 г.  беше отворен конкурсът по Работна програма 2016 г. на програма „ИКТ” в приоритет „Индустриално лидерство“, а индикативният му бюджет е 444 млн. евро. Повече информация за конкурса може да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

На 15.10.2015 г. беше отворен конкурсът по Работна програма 2016 г. на програма „Наука с и за обществото“. Повече информация за конкурса може да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2273-swafs-25-2016.html

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ели Канева, електронна поща: ekaneva@mtitc.government.bg или на тел: 949 2315.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed