Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Български университети участват в иновативен проект в областта на онлайн оценяването за дистанционно и комбинирано обучение

Голям размер

Два водещи български университета участват като партньори в международен консорциум на инновативен проект, TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning), финансиран от Европейската комисия по програмата Хоризонт 2020. Това са Техническият университет – София и Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Този мащабен проект, осъществяван от 18 партньори - университети, изследователски центърове, агенции по качество на образованието и технологични компании и подпомаган от над 100 експерта, цели разширяване на хоризонтите пред онлайн и дистанционното обучение. За целта проектът ще предложи една интегрирана система за ефективно онлайн оценяване и верифициране на изпитните дейности, като създава доверие в идентифицирането на изпитвания и откриване на опити за измама и плагиатство при изготвяне на изпитни материали и продукти в контекста на дистационното и комбинираното обучение. Тази иновативна онлайн система за оценяване ще предостави нови възможности за образователните институции за прилагане на иновативни и разпределени учебни методологии, равни възможности за достъп до обучение с гарантиране на обективно и справедливо оценяване.

TeSLA ще се предлага под формата на плъгини или като стандартни LTI конектори във версии, предназначени за образователни институции и за комерсиално разпространение на международния пазар.

Повече информация за проекта и участващите от българска страна партньори от ТУ на http://tu-sofia.bg/euprograms/2 и от СУ на https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/news/news_and_events/sofia_university_chosen_partner_of_a_project_of_framework_within_horizon_2020_program.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed