Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Информационен ден за сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа

Голям размер

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден за сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа, който ще се проведе на 10 декември 2015 г. (четвъртък) от 09:30 ч. в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий” №  9, етаж 5,  зала 6.

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) дава възможност за подготовката и изпълнението на проекти от общ интерес в рамките на политиката за трансевропейските мрежи в секторите на енергетиката, транспорта и телекомуникациите. МСЕ е насочен към постигане на реални подобрения в живота на гражданите, икономиката (включително МСП) и администрациите чрез изграждането на трансевропейски оперативно съвместими инфраструктури въз основа на утвърдени технически и организационни решения.

Програмата на събитието включва представяне на отворените конкурси по Работна програма 2015 за сектор „Телекомуникации”, формите на финансиране и основните правила за участие.

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ели Канева, e-mail: ekaneva@mtitc.government.bg или на тел: 949 2315.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed