Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Експерти от МТИТС представиха възможностите за участие в отворените конкурси по Работна програма 2015, сектор “Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа

Голям размер

Български организации и компании могат да участват в конкурси за проекти, които ще бъдат финансирани с общо 55,6 млн. евро в сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа. Възможностите за кандидатстване, както и изискванията към подаване на предложения бяха представени днес по време на информационен ден, организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

16,9 милиона евро е бюджетът за проекти, свързани с нови услуги или усъвършенстване на съществуващите системи за електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване, електронна идентичност и онлайн решаване на спорове.

Безпроблемното медицинско обслужване на гражданите от Европейския съюз, които пътуват в друга държава и намаляването на риска от лекарски грешки, е в основата на проектите, които ще бъдат одобрени в областта на електронното здравеопазване. Целта е да бъдат усъвършенствани трансграничният единен здравен картон и електронните рецепти.

В момента на 21 езика действа информационната система, която подпомага сравняването и използването на различните национални документи (сертификати, удостоверения и др.), необходими за участие в процедурите за трансгранични обществени поръчки. Целта на новите предложения в областта на трансграничните обществени поръчки, които ще бъдат финансирани от Механизма за свързване на Европа, е да се привлекат и доставчиците на услуги за сертифициране и удостоверяване.

По темата за електронната идентичност ще бъдат подпомагани проекти за популяризиране и ускоряване на използването и от администрацията и бизнеса, както и за интеграция в съществуващите електронни услуги, електронни системи и онлайн платформи.

Проектите за онлайн решаване на спорове трябва да бъдат насочени към предлагането на изцяло онлайн, прости, бързи и евтини извънсъдебни решения за уреждане на възникнали спорове, което да стимулира трансграничната електронната търговия, чрез повишаване на доверието и сигурността, както за европейските потребители, така и за търговците.

Бюджетът за усъвършенстването на трансгранично електронно фактуриране в рамките на Европейския съюз е 7 милиона евро.

Българските участници в конкурсите по Механизма за свързване на Европа в повечето случаи трябва да потърсят партньори от други държави от ЕС за включване в консорциум. Безвъзмездните средства  са между 50 и 100 процента от преките допустими разходи за изпълнението на проекта. Представените днес конкурси са обявени на 30 октомври и 17 ноември, като сроковете за подаване на предложения са съответно 19 януари 2016 г. и 15 март 2016 г.

В програмата за 2016 година се очаква да бъдат обявени конкурси за безопасен интернет с бюджет до 5 милиона евро и 100 процента финансиране; Електронна доставка на документи - до 1 млн. евро и 75 процента покриване на разходите, принос към  паневропейската библиотека Еуропеана – до 10 млн. евро и 100 процента безвъзмездна помощ. Предстои и обявяване на конкурси за електронен обмен на информация, за осигурителни данни, както и свързвани на бизнеса регистри.

Механизмът за свързване на Европа дава възможност за подготовка и изпълнение на проекти от общ интерес в рамките на политиката за трансевропейските мрежи в секторите на енергетиката, транспорта и телекомуникациите. Финансовият инструмент е насочен към постигане на реални подобрения в живота на гражданите, икономиката и администрациите чрез изграждането на оперативно съвместими инфраструктури въз основа на утвърдени технически и организационни решения.


Приложения
 Подготовка за изготвяне на предложение за проект (1.16 MB)
 Конкурс 17 ноември 2015 г. (367.06 KB)
 Конкурс 30 октомври 2015 г. (355.27 KB)

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed