Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Съвет за мрежова и информационна сигурност на информационните системи на административните органи

Председател

Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Секретариат

Силвия Кличева – младши експерт в дирекция „Електронно управление“

Бисерка Радева – началник отдел в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“

Членове на Постоянния състав

Цвятко Георгиев – заместник-министър на вътрешните работи

Олег Петков – заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

д-р Веселин Божков – председател на Комисия за регулиране на съобщенията

проф. Веселин Целков  - член на Комисия за защита на личните данни

Васил Ризов – заместник-председател на Държавна комисия по сигурност на  информацията

Цветанка Кирилова – началник отдел в дирекция „Електронно управление“

Галя Иванова  - и.д. директор на дирекция „Електронно управление“

Красимир Симонски – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“

Васил Грънчаров – директор в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

Членове на Разширения състав

Красимир Живков – заместник-министър на околната среда и водите

Любен Петров – заместник-министър на икономиката

Орхан Исмаилов - заместник-министър на отбраната

Бойко Пенков -  заместник-министър на здравеопазването

проф. Николай Денков – заместник-министър на образованието и науката

Николай Николов – заместник-министър на енергетиката

Акт за създаване

Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (1009.65 KB)

Заповед за определяне на поименен състав на Съвета (88.2 KB)

Правилник за дейността и структурата на Съвета по мрежова и информационна сигурност (5.31 MB)

Заседания

Заседание от 29.10.2015 г.

Дневен ред (14.2 KB)

Материали

Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Съвета по мрежова и информационна сигурност (131 KB)

Протокол с решенията на Съвета (228.96 KB)

Заседание от 04.02.2016 г.

Дневен ред (709.71 KB)

Протокол с решенията на Съвета (224.96 KB)

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed