Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
МТИТС участва в семинар за бъдещето на платформа за автоматичен превод на официалните езици на ЕС
Голям размер

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ подкрепя усилията на Европейската комисия за преодоляване на езиковите бариери чрез създаването на нова платформа за автоматичен превод на официалните езици на Европейския съюз – CEF.AT. По време на национален семинар, който се състоя в София, МТИТС представи своята визия за видовете документи, които институциите трябва да предоставят и споделят, за да може новата система да се адаптира към специфичните нужди на публичната администрация.

Целта е публичните услуги за гражданите и бизнеса в Европа да работят свободно отвъд езиковите бариери чрез платформата за машинен превод. Автоматичният преводач ще улесни комуникацията на различни езици и обмен на документи в Европа, между националните публични администрации, гражданите и бизнеса. CEF.AT ще подпомогне и предоставянето на онлайн услуги в Европейската цифрова библиотека Europeana, Портала за отворени данни и онлайн платформата за разрешаване на спорове и др.

Според данни, съобщени в рамките на националния семинар, 90% от всички европейски потребители предпочитат да използват информация в интернет на собствения си език. 82% от онлайн магазините са едноезични, а 42 % от интернет потребителите никога не са купували стоки от сайт, който използва чужд език.

Участниците в семинара бяха категорични, че осигуряването на достъп до информация на различни езици за целите на платформа за автоматичен превод е свързано със значителни ползи, както за икономиката, така и за обществото. Изпълнението на Стратегията за единен цифров пазар може да доведе до увеличаване на икономическия ръст с близо 340 милиарда евро и създаване на стотици хиляди нови работни места.

Националният семинар за споделяне на езикови ресурси, бе организиран от Европейската комисия в рамките на проект „Координиране на езикови ресурси в Европа”, финансиран по Работната програма в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа (CEF).

Национални организатори на събитието бяха: Институтът за български език при Българската академия на науките, съвместно с Представителството на Европейската комисия в България и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В рамките на събитието бяха представени презентации на Правната рамка на предоставяне на данните и на Българския портал за отворени данни.

 

Приложения
 Правна рамка на предоставяне на данните (5.93 MB)
 Портал за отворени данни (5.58 MB)
Отворени данни
Набори от данни в отворен формат, поддържани от МТИТС и подчинените му структури
Законова рамка
Политика на ЕС по отворени данни
Обществени консултации
Проучване и анализ в областта на отворените данни
Събития
Обучения
Конкурси

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Отворени данни


Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed