Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Документи
Декларация на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно мерките, които трябва да се предприемат за спазване на чл.10 от Европейската конвенция за правата на човека (приета от Комитета на министрите на 13 януари 2010 г. по време на 1074-та среща на представителите)
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ОТНОСНО МЕРКИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЧЛ.10 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА (приета от...
План за действие, приет от Първата конференция на министрите на държавите членки на Съвета на Европа по въпросите на медиите и новите комуникационни услуги, проведена в Рейкявик, Исландия на 28 и 29 май 2009 г. под надслов „Ново понятие за медиите?”
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, ПРИЕТ ОТ ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЕДИИТЕ И НОВИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ, ПРОВЕДЕНА В РЕЙКЯВИК, ИСЛАНДИЯ НА 28 И 29...
Добри практики как страните членки осигуряват правните, финансовите, техническите и останалите необходими условия, за да могат обществените медии да изпълняват своята мисия
КАК СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ ОСИГУРЯВАТ ПРАВНИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ, ЗА ДА МОГАТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ СВОЯТА МИСИЯ Съвкупност от добри практики ДОКЛАД,...
Стратегии на обществените медии по отношение насърчаването на по-широко демократично участие на гражданите
СТРАТЕГИИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НАСЪРЧАВАНЕТО НА ПО-ШИРОКО ДЕМОКРАТИЧНО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ДОКЛАД НА ГРУПАТА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО...
Бяла книга за междукултурен диалог на Съвета на Европа "Да живеем заедно като равни по достойнство"
БЯЛА КНИГА ЗА МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА “ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО КАТО РАВНИ ПО ДОСТОЙНСТВО” (НЕОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД) (ИЗВАДКИ) *ВЪВЕДЕНИЕ 1.1 СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА И...
Препоръка № R(97) 20 на Комитета на министрите до държавите членки относно „речта на омразата"
ПРЕПОРЪКА  №  R (97) 20 НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ДО ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ОТНОСНО „РЕЧТА НА ОМРАЗАТА” (ПРИЕТА ОТ КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА 30 ОКТОМВРИ 1997 Г. НА 607ТА СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ)...
Препоръка № R (97) 21 на Комитета на министрите до държавите членки относно медиите и насърчаването на култура на толерантност
ПРЕПОРЪКА  № R (97) 21 НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ДО ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ОТНОСНО МЕДИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕТО НА КУЛТУРА НА ТОЛЕРАНТНОСТ (приета от Комитета на министрите на 30 октомври 1997 г. по време...
Препоръка № R(96) 4 на Комитета на министрите към държавите членки за защита на журналистите
ПРЕПОРЪКА № R (96) 4 НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ КЪМ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ЗА ЗАЩИТА ТА ЖУРНАЛИСТИТЕ В СИТУАЦИИ  НА КОНФЛИКТИ И НАПРЕЖЕНИЕ (ПРИЕТА ОТ КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА 3 МАЙ 1996 Г. ПО ВРЕМЕ...
Декларация на Комитета на министрите относно защитата и насърчаването на разследващата журналистика
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА И НАСЪРЧАВАНЕТО НА РАЗСЛЕДВАЩАТА ЖУРНАЛИСТИКА (ПРИЕТА ОТ КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА 26 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. НА 1005-ТА СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ)...
Насоки на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно защитата на свободата на изразяване и информация във време на кризи
НАСОКИ НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА СВОБОДАТА НА ИЗРАЗЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЕМЕ НА КРИЗИ (приети от Комитета на министрите на 26 септември 2007 г. по време...
Декларация на Комитета на министрите относно ролята на медиите на общностите за насърчаване на социалното сцепление и междукултурния диалог
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ОТНОСНО РОЛЯТА НА МЕДИИТЕ НА ОБЩНОСТИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО СЦЕПЛЕНИЕ И МЕЖДУКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ (приета от Комитета на министрите на 11...
Препоръка CM/Rec(2007)11 на Комитета на Министрите към страните-членки относно насърчаване на свободата на изразяване и на информация в новата информационна и комуникационна среда
ПРЕПОРЪКА CM/REC(2007)11 НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ КЪМ СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ ОТНОСНО НАСЪРЧАВАНЕ НА СВОБОДАТА НА ИЗРАЗЯВАНЕ И НА ИНФОРМАЦИЯ В НОВАТА ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА (Приета от...

  Първа Предишна1234 Следваща Последна  
Съвет на Европа
Документи
Събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed