Вие сте тук

Конкурси

06.01.2022

                                                         

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
23.12.2021

                                               

Конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
23.12.2021

                                                                                           

На вниманието на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Старши експерт в дирекция „Информационно обслужване”
20.12.2021

                                                                                                                           

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността Младши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
16.12.2021

                                                                                                   

Конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция „Информационно обслужване"
09.12.2021

                                                                      

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Старши експерт в дирекция „Информационно обслужване”
03.12.2021

                                                                                                                            

Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
17.11.2021

  

Обявя за конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция „Информационно обслужване“
17.11.2021

  

Конкурси за три позиции в Постоянния секретариат на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА (ПС на МПК ТРАСЕКА)
03.02.2021

Със Заповед № РД-08-367 от 15.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше открит конкурс за избор на главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Заявления за участие в конкурса подадоха 9 кандидати. Кандидатите представиха концепции на тема: „Регулаторни и надзорни функции на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, взаимодействие с индустрията, въвеждане на нови и подобряване на съществуващите електронни административни услуги“.

Subscribe to Конкурси