Вие сте тук

Обществено обсъждане

24.01.2022

                        

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
22.12.2021

(обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г., изм. и доп., бр. 28 от 2021 г. )

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
22.12.2021

(обн. ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. и доп., бр. 67 от 2014 г., бр. 33 от 2015г., бр. 59 от 2018г. и бр. 86 от 2020 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г.
Subscribe to Обществено обсъждане