Вие сте тук

Обществено обсъждане

16.08.2022

(обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
12.08.2022

(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г., изм., бр. 13 от 2004 г., бр. 99 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., изм. и доп., бр. 20 от 2008 г.)

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 295 на Министерския съвет от 20.01.2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението
05.08.2022

(обн., ДВ, бр. 39 от 2009 г., изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 49 от 2014 г., бр. 76 от 2015 г., бр. 73 от 2016 г., доп., бр. 53 от 2017 г., изм. и доп., бр. 6 от 2018 г., бр. 41 от 2019 г., бр. 32 от 2022 г.)

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
18.07.2022

(обн., ДВ, бр. 57 от 2010 г., изм. и доп., бр. 38 от 2019 г., бр. 17 от 2022 г.)

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България
Subscribe to Обществено обсъждане