Антикорупция

Ако имате информация за конкретна корупционна проява и/или конфликт на интереси за служител/и в Министeрството на транспорта и съобщенията или във второстепенните разпоредители с бюджет /Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Изпълнителна агенция “Морска администрация”, Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе, Национална многопрофилна транспортна болница - гр. София, Многопрофилна транспортна болница - гр. Пловдив, Авиоотряд 28, Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт/,