Антикорупция

Актуализиран Антикорупционен план - 2024 г.

Антикорупционен план - 2024 г.

 

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план – 2023 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план – 2023 – първо полугодие

Антикорупционен план - 2023 г.

 

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план - 2022 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план - 2022г. – първо полугодие

Антикорупционен план - 2022 г.

 

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план – 2021г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план - 2021г. – първо полугодие

Антикорупционен план - 2021г.

 

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план – 2020 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план - 2020 г. – първо полугодие

Антикорупционен план - 2020 г.

 

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план - 2019 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план - 2019 г. – първо полугодие

Антикорупционен план за 2019 г.

 

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план - 2018 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план - 2018 г. – първо полугодие

Антикорупционен план - 2018 г.