Дружества и държавни предприятия

Списък на дружествата, в които Министeрство на транспорта и съобщенията е мажоритарен собственик и списък на държавните предприятия