Дружества и държавни предприятия

Списък на дружествата, в които Министeрство на транспорта и съобщенията е мажоритарен собственик и списък на държавните предприятия

Димчо Добрев - Изпълнителен директор

адрес:  гр. София, община Столична, р-н Красно село, ул. Доспат № 2, ет. 3.

е-mail: office@hems.bg