Дружества и държавни предприятия

Списък на дружествата, в които Министeрство на транспорта и съобщенията е мажоритарен собственик и списък на държавните предприятия

Георги Гвоздейков - Изпълнителен директор

адрес: гр. София, община Столична, Аерогара София № 1