2021-2027

На 13 септември 2022 г. на интернет сайта на CINEA е публикувана нова покана за набиране на проектни предложения по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“ 2021 г.  Предвидени са 5,12 млрд. евро за проекти, насочени към подобряване на устойчивостта на Трансевропейската транспортна мрежа, с оглед постигане на целите на Зелената сделка.

На 16.09.2021 г. на интернет сайта на CINEA е публикувана първата покана за набиране на проектни предложения по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“ 2021 г. Предвидени са 7 милиарда евро за проекти, насочени към изграждане, модернизиране и подобряване на европейската транспортна инфраструктура.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 19 януари 2022 г.

С Регламент (ЕС) 2021/1153 се създава Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) за периода на многогодишната финансова рамка 2021—2027 г. и се определят целите на МСЕ, неговият бюджет за периода 2021—2027 г., формите и правилата за предоставяне на финансиране от Европейския съюз.