За граждани

С цел да се ограничи епидемичното разпространение на COVID-19, обръщаме внимание

От месец април 2012 г. Европейската комисия откри нова страница в интернет в подкрепа на усилията на държавите-членки да популяризират единните общоевропейски телефонни номера за хармонизирани услуги със социална значимост. На нея може да бъде намерена информация за резервираните на европейско ниво номера и услугите, които се предоставят чрез тях, както и актуална информация за действащите телефонни услуги по държави: http://ec.europa.eu/information_society/activities/116/index_en.htm

1. Защита на личните данни в Шенгенското пространство. Вашите права:

Видеоклип разработен от ИА ГИТ по проект „България и Норвегия: Партньорство за достоен труд“