Концесии

ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ, КОИТО МТС ПОДГОТВЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2021 г. – 2027 г., ОДОБРЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 17.02.2021 г.

Инициатива за предоставяне на концесия на други обекти от транспортната инфраструктура може да бъде заявена по реда на чл. 55 от Закона за концесиите.

1. Гражданско летище за обществено ползване София

Цялата информация за концесията е налична на електронен адрес: www.concession-sof.bg

Сключен концесионен договор


2. Пристанищен терминал със Зимовник - Русе, част от пристанище за обществен транспорт Русе

Цялата информация за концесията е налична на електронен адрес: www.concession-zmv.bg

Сключен концесионен договор

 

3. Гражданско летище за обществено ползване Пловдив

Цялата информация за концесията е налична на електронен адрес: www.concession-pdv.bg

Процедурата е прекратена