Връзки

Международни институции, свързани с транспорта /организации, програми, инициативи/

INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM (ITF)
Международен Транспортен Форум (МТФ)
INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM (ITF)
Годишна среща (МТФ)