Вие сте тук

Конкурси за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия

20.12.2021
С Протокол № РД-08-522/20.12.2021 г. министърът на транспорта и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Пристанище Бургас“ ЕАД, прекрати конкурсната процедура за избор на член на Съвета на директорите на „Пристанище Бургас“ ЕАД открита с Протокол № РД-08-469/16.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
20.12.2021
С Протокол № РД-08-520/20.12.2021 г. министърът на транспорта и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Пристанище Варна“ ЕАД, прекрати конкурсната процедура за избор на двама членове на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД открита с Протокол № РД-08-471/16.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
20.12.2021
С Протокол № РД-08-524/20.12.2021 г. министърът на транспорта и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, прекрати конкурсната процедура за избор на двама членове на Съвета на директорите на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД открита с Протокол № РД-08-470/16.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
20.12.2021
С Протокол № РД-08-523/20.12.2021 г. министърът на транспорта и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, прекрати конкурсната процедура за избор на член на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, открита с Протокол № РД-08-472/16.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
20.12.2021
Със Заповед № РД-08-526/20.12.2021 г. министърът на транспорта и съобщенията, в качеството си на орган на управление в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, гр. София прекрати конкурсната процедура за избор на член на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, открита с Заповед № РД-08-468/16.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
20.12.2021
Със Заповед № РД-08-525/20.12.2021 г. министърът на транспорта и съобщенията, в качеството си на орган на управление в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, гр. София прекрати конкурсната процедура за избор на генерален директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, открита с Заповед № РД-08-474/16.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
09.12.2021
С Заповед № РД-08-509/06.12.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган на управление в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София прекрати конкурсната процедура за избор на член на Управителния съвет в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, открита с Заповед № РД-08-473/16.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
09.12.2021
С Протокол № РД-08-503/02.12.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Летище Пловдив“ ЕАД, гр. Пловдив прекрати конкурсната процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „Летище Пловдив“ ЕАД, открита с Протокол № РД-08-421/25.10.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
06.12.2021
Списък на допуснатите кандидати в конкурса за избор на член на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, гр. София изготвен на основание чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия
03.12.2021
Списък на допуснатите кандидати в конкурсите за членове на органите за управление на публичните предприятия в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изготвен на основание чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия
11.11.2021
Списък на допуснатите кандидати в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Летище Пловдив“ ЕАД, гр. Пловдив изготвен на основание чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия
26.10.2021
С Заповед № РД-08-423/26.10.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган на управление в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, гр. София прекрати конкурсната процедура за избор на генерален директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, открита с Заповед № РД-08-295/16.07.2021 г., изменена със Заповед № РД-08-298/22.07.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
26.10.2021
С Заповед № РД-08-425/26.10.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган на управление в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, гр. София прекрати конкурсната процедура за избор на член на Управителния съвет в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, открита с Заповед № РД-08-327/18.08.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Страници

Subscribe to Конкурси за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия