Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
7-ма рамкова програма
[16.10.2012]
Нов краен срок за подаване на предложения за проекти в областта на облачните изчисления
На 15 май 2012 година беше обявен регионален конкурс за набиране на предложения за проекти в областта на облачните изчисления с участието на България, Гърция, Молдова, Румъния, Сърбия и Турция:... ...
SAM_9115.JPG
[16.10.2012]
“Ден на кандидатите” 2012 по Програма ИКТ от Седма рамкова програма
На 26 и 27 септември във Варшава, Полша се проведе ден на кандидатите по Програма ИКТ от Седма рамкова програма. „Денят на кандидатите” беше организиран от Генерална... ...
ICT_proposers_day.jpg
[17.07.2012]
"Ден на кандидатите 2012" по Програма "ИКТ"
НА 26 И 27 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. във Варшава, Полша, ще се проведе „ДЕН НА КАНДИДАТИТЕ” по програма ИКТ от Седма рамкова програма на ЕО. „Денят на кандидатите” се организира от... ...
[17.07.2012]
Стартират последни конкурси от финансова рамка 2007-2013 по програми „ИКТ” и „Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма на ЕС
На 17 юли 2012 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) организира информационен ден, посветен на възможностите за участие в 7 Рамкова програма по отворените на 10... ...
1_7FPlogo.gif
[09.07.2012]
Представяне на конкурсите от Работни програми 2013 на Програми „ИКТ” и „Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма на ЕС
На 17 юли 2012 г. (вторник) от 09:00 часа в Представителството на Европейската комисия в България на ул. “Московска” № 9, Министерство на транспорта, информационните технологии... ...
[16.05.2012]
Стартира регионален конкурс за набиране на предложения за проекти в областта на облачните изчисления
На 15 май 2012 г. в рамките на съвместен регионален конкурс SEERA-EI започна набиране на предложения за научни проекти в областта на облачните изчисления. В съвместния регионален конкурс... ...
[19.01.2012]
Девети конкурс по тема ИКТ беше отворен на 18 януари 2012
На 18 януари 2012г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съвместно с Българската академия на науките проведоха информационен ден, посветен на девети конкурс по тема... ...
[09.01.2012]
Информационен ден за Девети конкурс по тема ИКТ от Седма рамкова програма на ЕС
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съвместно с Българската академия на науките организират информационен ден, посветен на Седма рамкова програма на Европейския... ...
[16.12.2011]
Информационен ден на тема “Бъдещи и нововъзникващи технологии” от програма ИКТ на Седма рамкова програма в Брюксел
На 18 януари 2012 година в Брюксел ще се проведе информационен ден, посветен на тема “Бъдещи и нововъзникващи технологии” от програма ИКТ на Седма рамкова програма. Информационният ден... ...
[16.12.2011]
Информационен ден в Брюксел по „Когнитивни системи и роботика” от девети конкурс по програма ИКТ от Седма Рамкова програма
На 15 ноември в Брюксел, Европейската комисия организира информационен ден, посветен на девети конкурс от програма Информационни и комуникационни технологии от Седма рамкова програма – тема... ...
1_7FPlogo.gif
[08.11.2011]
Информационен ден по подпрограма „Социално-икономически и хуманитарни науки” и подпрограма „Наука в обществото” от Седма рамкова програма на ЕС
На 8 ноември 2011 г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията проведе информационен ден, посветен на подпрограми „Социално-икономически и хуманитарни науки”... ...
[31.10.2011]
Представяне на водещи инициативи в областта на Бъдещите и нововъзникващи технологии
На 24 и 25 ноември 2011 г., във Варшава ще се проведе конференция, посветена на водещите големи инициативи на Европейската комисия в областта на Бъдещите и нововъзникващи технологии. Конференцията се... ...
1_7FPlogo.gif
[31.10.2011]
Информационен ден за подпрограми „Социално-икономически и хуманитарни науки” и „Наука в обществото” от Седма рамкова програма на ЕС
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден, посветен на Седма рамкова програма на Европейския съюз. В рамките на събитието ще бъдат представени... ...
[08.09.2011]
Информационен ден, посветен на Бъдещите и нововъзникващи технологии в Брюксел
На 12 октомври 2011 година в Брюксел ще се състои Информационен ден, посветен на Осми конкурс от тема ИКТ на Седма рамкова програма, посветен на Бъдещите и нововъзникващи технологии... ...

      123 Следваща Последна  
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed