Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
ISA - програма за решения за оперативна съвместимост на европейските публични администрации 2010-2015
Голям размер

Гражданите и бизнеса очакват ефективни публични услуги в цяла Европа. ISA – това е програма за решения за оперативна съвместимост на европейските публични администрации. Тя отговаря на тази потребност, чрез ефикасни и ефективни трансгранични обществени услуги между европейските публични администрации.

 

 

Полезни връзки:

- платформа за сътрудничество, създадена от Европейската комисия и финансирана от Европейския съюз чрез програмата ISA (Програма за решения за оперативна съвместимост на европейските публични администрации). Предлага няколко услуги, които имат за цел да подпомогнат споделянето на опит и добри практики между експертите в областта на електронното управление, както и да ги подпомогне при намирането, избора, повторното използване, разработването и внедряването на решения за оперативна съвместимост.

- eGovernment Factsheets – съдържа резюмета на дейностите в областта на електронно управление за всяка една от държавите-членки

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed