Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Оперативна съвместимост
Национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт
Приета с Решение номер 482 от 28 юни 2006 г. на МС Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт (180.47...
Проект на актуализирана Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт
Проектът на актуализирана Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт е разработена при изпълнението на проект „Надграждане на...
Национален регистър на стандартите
Настоящият Регистър на стандартите е разработен в съответствие със Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и ...
Регистри за оперативна съвместимост на електронното правителство
Регистрите се поддържат от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Регистрите се водят чрез поддържане на единна централизирана база от данни. В регистрите се...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed