Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. 25.03.2014

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2014-2020) е изготвена като част от ангажиментите на страната ни съгласно предварителните условия за средствата от европейския съюз за програмен период 2014 – 2020 г. Нейната основна цел е да очертае рамката на всички текущи и нови дейности в областта на електронното управление.

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2014 –2020) съдържа:

 • Анализ на настоящото състояние
 • Визия на електронното управление в република България
 • Стратегически цели
 • Секторни политики за е-управление
 • Дейности за постигане на целите
 • Координация и управление на изпълнението на стратегията
 • Модел на е-управление
- информационен модел
- технологичен модел

 

Стратегията е приета с Решение № 163 от 21.03.2014 г. на МС.

Приложение
 Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. (309.15 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed