Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Кибер Европа
Голям размер

ENISA улесни процеса на планиране, провеждане и  оценка при учения на Общоевропейското кибер-сътрудничество в кризисни ситуации.

Подкрепата на подготовката за учения в кибер-сигурността в Европейския съюз е една от основните дейности в цифровите технологии на Европа - новият план за политика на Европейската комисия. Предложението на новия мандат на ENISA също подчертава  важността от необходимостта на подготовка за учения в кибер-сигурността за повишаване на доверието и конфиденциалността при онлайн услугите в цяла Европа.

В този контекст ENISA улесни и задълбочи процеса на планиране, провеждане и оценка на Общоевропейските учения. Първото такова стъпка беше общоевропейско учение за защита на критичната информационна инфраструктура (CIIP), Cyber Europe 2010, проведено на 4 ноември 2010 г.  Учението беше организирано от държавите-членки на Европейския съюз с подкрепата на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и Съвместния изследователски център (JRC).

През 2012 г. ENISA проведе второто учение за Общоевропейската кибер-сигурност, наречено Cyber Europe 2012, което постави по-амбициозни цели и се предвижда, че тя ще продължи да развива доверие и сътрудничество на ключови участници в Европа в областта на CIIP.

През 2014 г. ENISA планира и организира с държавите-членки на Европейския съюз и EFTA третото общоевропейско учение, Cyber Europe 2014. За първи път това учение тества всички три нива на реагиране при инциденти: технически, оперативни /тактически/ и стратегически /на политическо ниво/.

ENISA вече започна планирането на следващият нов етап: Cyber Euro 2016, което ще се проведе през октомври 2016 г.

В тези инициативи България има своето присъствие като наблюдател (Cyber Europe 2010, Cyber Europe 2012) и реално участие в Cyber Europe 2014. Представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ са членове на планирация екип за Cyber Europe 2016.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed