Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Пакет документи, необходими за осъществяване на всички стъпки от процедурата по регистрация на участници в обмена през ЕСОЕД

Ръководство за инсталация и използване на комуникационния клиент;

Заявление за вписване на нов участник в списъка на участниците в единната среда за обмен на електронни документи  (145.5 KB), (250.81 KB);

Инсталационен пакет на Комуникационния клиент (9.13 MB)

Спецификация на интерфейс между информационните системи на участниците в обмена и комуникационния клиент;

Указания за осигуряване на сигурен достъп на участник в обмена чрез ЕСОЕД - ръководство за потребителя;

Официалeн сертификат на ЕСОЕД (1.15 KB)

За разработчици на АИС:

Схеми от спецификацията на интерфейса за комуникация между АИС и КК (административна информационна система; комуникационен клиент).
(6.46 KB) (653 Bytes)


За повече информация и допълнителни инструкции:

 • Оперативна съвместимост и информационна сигурност – Цветанка Кирилова, тел. 949 20 60, email: tskirilova@mtitc.government.bg;
 • PKI инфраструктура - Калин Калинов – тел. 949 24 21, email: kkalinov@mtitc.government.bg;
 • VPN свързаност - Калин Калинов – тел. 949 24 21, e-mail: kkalinov@mtitc.government.bg ;
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed