Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Получени становища по темите на заседанията на Обществения съвет в сектор „Транспорт”

Асоциация “Приятели на железопътния транспорт”.doc (72.5 KB)

Сдружение „СЪЮЗ ТАКСИ”.pdf (197 KB)

Българската асоциация на корабните брокери и агенти.doc (22 KB)

Сдружение "България на гражданите".pdf (154.61 KB)

Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт.doc (26.5 KB)

Индустриален клъстер „Електромобили”.doc (27 KB)

Национално сдружение на автобусните превозвачи_1.doc (37.5 KB)

Национално сдружение на автобусните превозвачи_2.doc (33 KB)

Първи частен синдикат.doc (40.5 KB)

Сдружение на работниците и служители, Летище София.doc (23.5 KB)

Асоциация за квалификация на автомобилистите в България.rar (1.51 MB)

Съюз на преподавателите по автомото подготовка.pdf (47.99 KB)

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed