Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Информационен ден, посветен на отворените конкурси в областта на сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа (2014-2020)

Голям размер

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден, посветен на отворените конкурси в областта на сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа (2014-2020), който ще се проведе на 11 юни 2014 г. (сряда) от 10:00 часа в Представителството на Европейската комисия в България, на ул. “Г.С. Раковски” №  124.

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е създаден с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. Той определя условията, начините и процедурите за предоставяне на финансова помощ от Европейския Съюз за трансевропейски мрежи с цел да се подкрепят проекти от общ интерес, за периода 2014-2020 г. Механизмът обхваща секторите транспорт, телекомуникации и енергетика.

Финансовият пакет за изпълнението на МСЕ за периода 2014-2020 г. е над 33 млрд. евро, от които 1 141 602 000 евро са предвидени за сектор „Телекомуникации”. За сектор „Транспорт” са предвидени 26 250 582 000 евро, от които 11 305 500 000 евро се прехвърлят от Кохезионния фонд.

За участие в информационния ден моля да се регистрирате тук. Регистрации ще се приемат до запълване лимита на залата.

Програмата на събитието включва представяне на Работна програма 2014 за сектор „Телекомуникации”; отворените конкурси; формите на финансиране и основните правила за участие.

На 30.04.2014 г.  бяха отворени първите два конкурса от Работна програма 2014 за сектор „Телекомуникации”. Крайната дата за подаване на предложения за проекти по Конкурс 2014 CEF Telecom Call - Safer Internet (CEF-TC-2014-1) е 27 август 2014, а индикативният му бюджет е 9.7 млн. евро.

Повече информация за конкурса може да намерите на адрес:

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014_cef_telecom_call_-_safer_internet.htm

За Конкурс 2014 CEF Telecom Call – EUROPEANA (CEF-TC-2014-2) крайната дата за подаване на предложения за проекти е 23 септември 2014 г., а индикативният бюджет е 8.9 млн. евро. Допълнителна информация за конкурса може да намерите на адрес:

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014_cef_telecom_call_-_europeana.htm

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ели Канева, електронна поща: ekaneva@mtitc.government.bg или на тел: 949 2315.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed