Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Информационен ден за сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа

Голям размер

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден за сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа, който ще се проведе на 25 октомври 2016 г. (вторник) от 10:15 ч. в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий” № 9, етаж 5, зала 6.

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) дава възможност за подготовката и изпълнението на проекти от общ интерес в рамките на политиката за трансевропейските мрежи в секторите на енергетиката, транспорта и телекомуникациите.

В сектор „Телекомуникации“ са отворени 4 конкурса по Работна програма 2016, с краен срок за подаване на предложения за проекти 15 декември 2016: Киберсигурност (Cyber Security), Електронно фактуриране (eInvoicing), Автоматизиран превод (Automated Translation), Достъп до цифровите ресурси на Европейското културно наследство (Europeana).

Програмата на събитието включва представяне на отворените конкурси по Работна програма 2016 за сектор „Телекомуникации”, формите на финансиране и основните правила за участие.

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Информационни технологии“, e-mail: ekaneva@mtitc.government.bg или на тел: 949 2315


 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed