Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Основни документи
image002.jpg
Североатлантически договор
Северноатлантически договор Ратифициран със закон, приет от 39-oто НС на 18.03.2004 г. - ДВ, бр. 22 от 18.03.2004 г. Издаден от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2004...
Протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република България
Страните по Северноатлантическия договор, подписан във Вашингтон на 4 април 1949 година, Уверени, че сигурността на Северноатлантическата зона ще бъде укрепена с присъединяването на Република...
Меморандум за разбирателство
На 27 септември 2007 г. Министерският съвет на Република България прие РЕШЕНИЕ № 636 за одобряване на МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО относно улесняването на жизненоважния граждански...
Споразумение
Споразумение между Министерството на транспорта на Република България и Федералното министерство на транспорта, строителството и градското развитие на Федерална република Германия
Споразумението между Министерството на транспорта на Република България и Федералното министерство на транспорта, строителството и градското развитие на Федерална република Германия представлява...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed