Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Оперативна програма "Транспорт"
Обща информация за Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013г.
Обща информация Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) е една от седемте оперативни програми на Република България, които се финансират от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. ОПТ...
Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020 г.
Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020 г.
Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020...
Програма ИСПА
1_1ISPALOGO.gif
Програма ИСПА в България
[21.10.2009]
Програма ИСПА (Инструмент за структурни политики за присъединяване) е една от трите предприсъединителни финансови инструмента на Общността, в които страната ни е участвала. Мярката е основана...
1ISPALOGO.gif
Ръководство за управление на проекти (POG)
[12.12.2008]
ISPA - Programme Operational Guide Вътрешен контрол Risk Management POG F1 Managing Authority F.1 - Checklists ANNEX F.1.01 - Предварително обявление ANNEX F.1.02 - Документация за...
1ISPALOGO.gif
Наръчник за изпълнение на проекти по програма ИСПА (PIM)
[12.12.2008]
Раздели ISPA - Programme Implementation Manual Законова база A-Legal basis V5 Институционална рамка B - INSTITUTIONAL FRAMEWORK Вътрешна организация и човешки ресурси C - HUMAN...
Фондове на ЕС
flags_new.GIF
Законодателство
*Обща наредба (583.5 Kb) Предложение за НАРЕДБА НА СЪВЕТА съдържаща основните разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (представено от...
Инфраструктурни проекти по ИСПА
Инфраструктурни проекти в изпълнение, финансирани по програма ИСПА
(ИНФОРМАЦИЯ ЗА физическо изпълнение към 31.12.2011) Невъзможността за удължаване на срока за финансиране по ИСПА/КФ след края на 2010 г. във връзка с продължаващите закъснения на вече възложените...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed