Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Политики
Среща на експертно ниво между Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникациите на Република България и Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Република Гърция по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”
[17.10.2016]
На 14 октомври 2016 г. в сградата на Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите в гр. Атина, Гърция се проведе експертна среща за обмяна на опит в изграждането и изпълнението на...
Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
[29.09.2016]
В периода 27-29 септември 2016 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и...
P60818_175827.jpg
[19.08.2016]
Среща на заинтересованите страни по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”
  В периода 18.08.2016 – 19.08.2016 г. в гр. Бургас се проведе първата среща по Дейност 3 на проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през... ...
Заседания на форумите към коридори „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско - Дунавски“ от основната трансевропейска транспортна мрежа и форум за морски магистрали
[17.03.2016]
В периода 14.03.2016 г. – 16.03.2016 г. в гр. Брюксел, Белгия се проведоха заседания на форумите към коридор „Ориент/ Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско – Дунавски“ от основната трансевропейска...
Отчет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по изпълнение на мерките, произтичащи от плановете за енергийна ефективност за 2015 г.
[11.03.2016]
Отчетът на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изпълнението на плановете за енергийна ефективност за 2015 г. е изготвен в изпълнение на чл. 10 и чл.12 от Закона...
Първо заседание на Работната група за транс-граничните железопътни преходи към Форума на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“
[10.03.2016]
В периода 08 – 09 март 2016 г. в сградата на Министерство на националното развитие на Република Унгария се проведе среща на Работната група за транс-граничните железопътни преходи към Форума на...
1_flag_yellow_low.jpg
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
[08.01.2016]
Проектът „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе одобрен за...
Цели на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
[28.02.2014]
Цели на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. (842...
Oтчет за изпълнение на целите за 2013 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
[28.02.2014]
Oтчет за изпълнение на целите за 2013 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (781...
Нови Регламенти относно насоките за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа и относно създаването на Механизъм за свързване на Европа
[10.01.2014]
На 20.12.2013 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1315/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА ОТНОСНО НАСОКИТЕ НА СЪЮЗА...
Основни събития в дейността на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 100 дни на Правителството
[01.10.2013]
ТРАНСПОРТ *На 07.08.2013 г. е подписан ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ВЪРХУ ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ НИКОПОЛ, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе,...
Oтчет за изпълнение на целите за 2012 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
[25.02.2013]
Oтчет за изпълнение на целите за 2012 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (717.5...
Цели на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г.
[25.02.2013]
Цели на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г. (753.5...
seetac.gif
Информационни бюлетини по проект „Сътрудничество по Югоизточната транспортна ос”
[30.08.2012]
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е партньор в проект „Сътрудничество по Югоизточната транспортна ос”, финансиран по ОП...

      12 Следваща Последна  
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed