Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
DSC_1150.JPG
Заповед за определяне на реда и условията за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за международен превоз на товари по шосе
[17.10.2016]
Заповед РД-08-478 от 13.10.2016 г. определяне на реда и условията за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за международен превоз на товари...
P3145940.JPG
Заповед РД-08-252 от 17.05.2016 г. - за утвърждаване на промени в републиканската транспортна схема (РТС)
[20.05.2016]
Заповед РД-08-252 от 17.05.2016 г. - за утвърждаване на промени в републиканската транспортна схема (РТС) ...
P1_Building_MTITC.jpg
Заповед РД-08-73 от 18.02.2016 г. - за утвърждаване на промени в републиканската транспортна мрежа (РТС)
[25.02.2016]
Заповед РД-08-73 от 18.02.2016 г. - за утвърждаване на промени в републиканската транспортна мрежа (РТС) ...
1_gerb_bg.jpg
Заповед за разпределянето и контрола по използването и отчитането на многостраннит разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2016 г.
[13.11.2015]
  Заповед РД-08-577 от 11.11.2015 г. за разпределянето и контрола по използването и отчитането на многостраннит разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2016 г. (3.9 MB)   Приложение №1 (35 KB)...
1_ministry_index2_1_.gif
Заповед №РД-08-558 от 02.11.2015 г. - Утвърждава промените в републиканската транспортна схема РТС
[09.11.2015]
Заповед №РД-08-558 от 02.11.2015 г. -  Утвърждава промените в републиканската транспортна схема РТС ...
1_Logoleftcorner1.gif
ЗАПОВЕД № РД–08–678/14.11.2012г. за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2013 г., предназначени за „Евро III сигурен”, „Евро IV сигурен” и „Евро V сигурен” автомобили
[23.11.2012]
На основание чл. 25, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътни­ци и товари (обн. ДВ, бр. 108 от 2002 г.), във връзка с...
1_gerb_bg.jpg
ЗАПОВЕД № РД 08 - 28 / 21.01.2012 г.
[23.01.2012]
На основание на чл. 7, ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 2, чл. 6 и чл. 8 от Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни...
Със заповед № РД-08-572 от 24.11.2011 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски
[24.11.2011]
Считано от 1 март 2012 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на...
1_gerb_bg.jpg
ЗАПОВЕД № РД–08–551/15.11.2011 г. за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2012 г., предназначени за “Евро III сигурен”, “Евро IV сигурен” и „Евро V сигурен” автомобили
[15.11.2011]
№ РД – 08 – 551 / 15. 11. 2011Г. На основание чл. 25, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътни­ци и...
5_gerb_bg.jpg
ЗАПОВЕД № РД 08 - 486 / 14.10.2011 г.
[14.10.2011]
На основание чл. 10, ал. 5 от Наредба № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи...
5_gerb_bg.jpg
ЗАПОВЕД № РД 08 - 139 / 15.03. 2010 г.
[15.03.2010]
На основание чл, 12, ал.3 от Наредба № 6 от 22 Л1.2009 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн., ДВ, бр. 101 от 2007 г.) и чл. 16 от Устройствения правилник на Министерство...
Със заповед № РД-08-478 от 30.11.2009 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков
[01.12.2009]
Считано от 1 март 2010 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването и заплащането цената на пощенски услуги, извършвани от основния пощенски оператор на следните пощенски марки с...
1_gerb_bg.jpg
ЗАПОВЕД № РД 08 - 418 / 05.11. 2009 г. за Разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2010 г.
[05.11.2009]
На основание чл. 25, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътни­ци и товари (обн. ДВ, бр. 108 от 2002 г.), във връзка с...
1_gerb_bg.jpg
ЗАПОВЕД № РД-08-311 / 27.08.2009 г.
[28.08.2009]
На основание чл. 74 и чл. 56, ал. 1 и 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 6, ал. 1 и 3 и чл. 7 от Наредба № 2408 от 2005 г. за достъпа до пазара на въздушни превозвачи (обн.,...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed