Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България
Голям размер

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България (1.39 MB)

Информация за възможните области на интервенция през програмния период 2014-2020 г. с финансиране от ПРСР (83.14 KB) (194.43 KB)

При увеличаване на мащаба на картите е възможна подробна визуализация.

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Северен централен район

Високоскоростен интернет в района (152.36 KB)

White_areas_BG32_Severen_centralen_300_BG.pdf (2.27 MB)

Grey_areas_BG32_Severen_centralen_300_BG.pdf (3.7 MB)

Speed_BG32_Severen_centralen.pdf (2.26 MB)

 

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Североизточeн район

Високоскоростен интернет в района (193.1 KB)

White_areas_BG33_SeveroiztochenR_300_BG.pdf (1.87 MB)

Grey_areas_BG33_SeveroiztochenR__300_BG.pdf (1.83 MB)

Speed_BG33_SeveroiztochenR.pdf (1.54 MB)


Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Северозападeн район

Високоскоростен интернет в района (150.43 KB)

White_areas_BG31_Severo_zapadenR_300_BG.pdf (2.01 MB)

Grey_areas_BG31_SeverozapadenR_300_BG.pdf (1.96 MB)

Speed_BG31_Severo_zapadenR.pdf (2.27 MB)

 

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Югоизточен район

Високоскоростен интернет в района (150.62 KB)

White_areas_BG34_YugoiztochenR_300_BG.pdf (2.22 MB)

Grey_areas_BG34_YugoiztochenR_300_BG.pdf (2.15 MB)

Speed_BG34_YugoiztochenR.pdf (2.29 MB)

 

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Южен централен район

Високоскоростен интернет в района (157.07 KB)

White_areas_BG42_Yujen_Centralen_300_BG.pdf (3.02 MB)

Grey_areas_BG42_Yujen_Centralen_300_BG.pdf (2.85 MB)

Speed_BG42_Yujen_Centralen.pdf (2.68 MB)

 

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Югозападeн район

Високоскоростен интернет в района (177.05 KB)

White_areas_BG41_YugozapadenR_300_BG.pdf (2.33 MB)

Grey_areas_BG41_YugozapadenR_300_BG.pdf (2.14 MB)

Speed_BG41_YugozapadenR.pdf (1.99 MB)

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed