Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
book_1.jpg
Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията
[24.04.2013]
Представяме ви СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ МЕХАНИЗМИТЕ НА КОНЦЕСИЯТА. Основната цел на документа е да посочи намеренията на българското...
1_flag_2.gif
Бяла книга
[19.11.2012]
Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на...
Strategiq.jpg
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 г.
[11.05.2010]
В периода август-ноември 2009 г. екипът на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията разработи проект на Стратегия за развитие на транспортната система на Република...
eu44.jpg
ТРАНСПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

[17.09.2008]
Настоящият документ представлява РАЗДЕЛ „ТРАНСПОРТ" на проекта на НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА (2009 - 2018 Г.). Разработен е в дирекция „Национална транспортна политика"...
bio.gif
НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА БИОГОРИВА В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР 2008-2020 Г.
[15.11.2007]
Националната дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г. е приета с Решение по точка №2 от протокол №43 от заседание на Министерския съвет,...
11.jpg
РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ до 2020 г.
[13.02.2007]
Настоящият документ представлява подраздел 2. УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ на Раздел ІІІ. КЛЮЧОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, от Проекта на НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Разработен е в...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed