Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Среща на експертно ниво между Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникациите на Република България и Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Република Гърция по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България” 17.10.2016

На 14 октомври 2016 г. в сградата на Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите в гр. Атина, Гърция се проведе експертна среща за обмяна на опит в изграждането и изпълнението на транспортните проекти по коридор „Ориент/Източно-средиземноморски“ между представители на министерствата на транспорта на България и Гърция. Мероприятието се изпълнява в рамките на Дейност 2 на проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”, изпълняван от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

Българската делегация бе водена от инж. Галина Василева, заместник-ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. , като в нея участваха експерти в областта на транспортната политика, изпълнението на проекти с европейско финансиране и европейското сътрудничество. Гръцката делегация бе водена от г-н Милтиадис Проватас, директор на дирекция „Транспортни стратегии“ на Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Република Гърция. В състава й влизаха експерти от министерствата на икономиката, на растежа и туризма, на морската и островната политика и на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Гърция, както и  представители на управителя на железопътната инфраструктура в Гърция, фирма „Ергос“ и на фирма „Егнатия одос“ – компанията, която поддържа магистралата „Егнатия Одос“ и пътните връзки на страната със съседните държави.

Представителите на министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията запознаха своите гръцки колеги с основните цели и задачи на изпълнявания проект, както и с развитието на транспортната система в Република България и инфраструктурните проекти имащи отношение към изграждането на коридор Ориент/Източно-Средиземноморски.

Гръцката страна представи подробна информация за изпълняваните пътни и железопътни проекти на тяхна територия като акцентира върху проблемите и трудностите, с които се сблъскват при реализацията им.

По време на срещата бяха обсъдени представения проект на втори работен план на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и в частност препоръките на координатора за модернизация на железопътната връзка между България и Гърция и възможностите за подобряване на транспортната свързаност между двете страни чрез проекта “Sea2Sea”.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Политики

Отчет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по изпълнение на мерките, произтичащи от плановете за енергийна ефективност за 2015 г.
Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
Среща на експертно ниво между Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникациите на Република България и Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Република Гърция по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”

Европейската гражданска инициатива

Европейската гражданска инициатива

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed