Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Европейската комисия

Европейската комисия е изпълнителният орган на ЕС и представя интересите на Европа като цяло, а не интересите на отделните страни.
Терминът „Комисия“ се използва както за колегиума на комисарите, така и за цялата институция с централа в Брюксел, Белгия, и офиси в Брюксел и Люксембург. Комисията има офиси и във всички страни от ЕС – така наречените „представителства“.

Дейности на Комисията

Основните задачи на Комисията са да:

Редовни и извънредни заседания

Членовете на Комисията се срещат веднъж седмично – обикновено в сряда – в Брюксел.
Когато Парламентът провежда пленарните си заседания в Страсбург, комисарите обикновено се срещат там. Дневният ред на всяко заседание се определя от работната програма на Комисията.
Всяка точка от дневния ред се представя от комисаря, който отговаря за съответната област от политиката, след което целият екип взема колективно решение по въпроса. Заседанията и дебатите не са отворени за обществеността, но дневният ред и протоколите са достъпни.
Комисията заседава също при извънредни обстоятелства и когато в Съвета на министрите се обсъждат важни въпроси.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Европейски съюз

Пътна безопосност в ЕС

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed