Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
EUglobes.jpg
Регламенти, директиви и споразумения
ОСНОВНА МНОГОСТРАННА СПОГОДБА за международен транспорт за развитието на коридора Европа - Кавказ – Азия РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година...
1_bg_eu.jpg
Достъп до правото на Европейския съюз
На посочения по-долу електронен адрес можете да намерите всички действащи нормативни актове на Европейския съюз. За да намерите конкретен документ трябва да знаете вида му, годината на неговото...
eu_bg.jpg
Наръчник към съвкупното право на Общността в областта на транспорта
Предговор Информация за Наръчник към съвкупното право на Общността в областта на транспорта (Transport Acquis) Наръчникът на DG VII към съвкупното право на Общността в областта на транспорта...
EUroad.jpg
Изпълнение на ангажиментите, поети от българската страна по Глава I "Свободно движение на стоки"
(32.5 Kb) В Държавен вестник бр. 59 от 1.07.2003 г. бе обнародвана Наредба № 60 от 14.05.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията на Република България в изпълнение на ангажиментите, поети...
Европейско законодателство
Договор за функциониране на ЕС, дял VI, Транспорт (39.5 KB) Наръчник към съвкупното право на Общността в областта на транспорта (1.43...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed