Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
waves.gif
Пътна карта за морско пространствено планиране
За постигане на общи принципи в ЕС Раздел „Морско пространствено планиране” – информация, работни документи,...
circle_big.jpg
ЗЕЛЕНА КНИГА
Зелена книга относно бъдещата морска политика за ЕС Период на консултации: 7 юни 2006 - 30 юни 2007 В продължение на диалога, който Министерство на транспорта води с обществеността и всички...
eu_maritime1.jpg
Проекти, произтичащи от Зелената книга за „Бъдеща морска политика на ЕС: Европейска визия за океаните и моретата”
Критериите, по които са избрани проектите са следните: *проектите да имат добавена стойност в повече от една област на морската политика; *проектите да са „видими"; *проектите да могат да...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed